WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE KLUBU | szachy.gda.pl

WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE KLUBU

Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków Klubu UKS Gedanensis Gdańsk odbędzie się w piątek 23 marca 2018r. o godzinie 17.00 w I terminie oraz o godzinie 17.15 w II terminie w Gdańsku w Szkole Gedanensis ul. Dworska 24.
                                                               Porządek Obrad
I Część organizacyjna
  1. Otwarcie Walnego Zebrania Sprawozdawczego.
  2. Przywitanie członków Klubu przez Prezesa.
  3. Wybór Przewodniczącego Zebrania oraz Protokolanta Zebrania.
  4. Zatwierdzenie „Regulaminu obrad Walnego Zebrania”.
  5. Zatwierdzenie „Porządku Obrad”.
II Część informacyjna
  6. Prezentacja sprawozdania z działalności Klubu w roku 2017.
  7. Dyskusja nad sprawozdaniem.
  8. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania z działalności Klubu.
  9. Prezentacja sprawozdania finansowego  za 2017 rok.
10. Dyskusja nad sprawozdaniem.
11. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego.
12. Podjęcie uchwały o przekazaniu nadwyżki finansowej na cele statutowe Klubu.
13. Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium Zarządowi.
14. Podjęcie uchwały o skreśleniu z listy członków Klubu osób, które zalegają ze składkami na rzecz Klubu.
15. Podjęcie uchwały o przyjęciu w poczet członków Klubu nowych zawodników.
16. Wolne wnioski.
17. Zakończenie obrad.
Napisano w Ogłoszenia UKS Gedanensis
Sponsorzy
Cytat
Ładowanie...