Kowale Chess Cup 2018

Wczytuję mapę...

Data/Czas
Date(s) - 07/04/2018
10:00

Miejsce
Filia GOK - Dom Kultury w Kowalach

Kategorie


KOWALE CHESS CUP 2018

ORGANIZATORZY
Radny Gminy Kolbudy: Andrzej Chruścicki
Sołtys i Rada Sołecka Sołectwa Kowale
TERMIN I MIEJSCE
Data: 7-04-2018 (sobota), godz. 10:00.
Miejsce: Filia GOK – Dom Kultury w Kowalach, ul. Glazurowa 1
WARUNKI UCZESTNICTWA
Turniej ma charakter otwarty. Ilość miejsc ograniczona do 40-tu (decyduje kolejność zgłoszeń). Brak
wpisowego.
SYSTEM ROZGRYWEK TURNIEJU
System szwajcarski – 9 rund.
Tempo gry: 10 minut na zawodnika.
Rundy I – IX: 10:00 – 13:00
Zakończenie turnieju i wręczenie nagród ok. godz. 13:00 (po zakończeniu ostatniej partii turnieju).
SĘDZIOWIE
Sędzia główny: Wojciech Zieliński
KLASYFIKACJA KOŃCOWA GRAND PRIX
1. Suma zdobytych punktów,
2. Punktacja pomocnicza – system Buchholza.
3. Dogrywka zarządzona przez sędziego.
Dodatkowo będzie prowadzona oddzielna klasyfikacja do lat 12 bez podziału na chłopców i dziewczynki.
NAGRODY
Nagroda główna w kategorii Open: Puchar Kowale Chess Cup 2018 i nagroda finansowa
Nagroda dla najlepszego zawodnika do lat 12: Puchar Radnego Gminy Kolbudy i nagroda finansowa
Nagroda dla najlepszej zawodniczki: Puchar Sołtysa Sołectwa Kowale i nagroda finansowa
Nagrody finansowe i rzeczowe dla pierwszej trójki w kategorii Open, kobiet oraz do lat 12 (rocznik 2006 i
młodsi).
Wysokość nagród finansowych zostanie podana na początku turnieju.
Dyplomy i drobne upominki dla wszystkich zawodników.
ZGŁOSZENIA I UWAGI KOŃCOWE
Zgłoszenia należy przesłać najpóźniej do piątku 6-04-2018 godz. 20:00 na adres: szachy.kowale@gmail.com.
W przypadku wolnych miejsc możliwe zgłoszenia przed turniejem. Zgłoszenie powinno zawierać: imię i
nazwisko zawodnika, kategorię szachową, ranking, miejscowość, dokładną datę urodzenia. Zawodnicy
ubezpieczają się sami. Osoby niepełnoletnie na turnieju przebywają pod opieką osób dorosłych. W trakcie
zawodów obowiązują przepisy Kodeksu Szachowego, niniejszego Regulaminu oraz ustalenia zawarte w
komunikatach organizacyjnych. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo interpretacji Regulaminu oraz
możliwość wprowadzenia zmian.

Napisano w Turnieje
Sponsorzy
Cytat
Ładowanie...